Israëlcursus door ds. J.P. Strietman; 3 avonden

Israëlcursus door ds. J.P. Strietman; 3 avonden

De Israëlcursus is bedoeld voor iedereen, die geïnteresseerd is in dat kleine landje in het Midden-Oosten. Omdat het sinds 1948 bijna dagelijks in het nieuws is. Of, omdat je Israël voortdurend in de Bijbel tegenkomt. Of, omdat je een bepaalde verbondenheid voelt met het Joodse volk. Of gewoon, omdat je er zomaar wat meer van wil weten.

De terugkeer van het Joodse volk in het beloofde land en de stichting van de staat Israël stelt ons voor allerlei vragen. Wat is buiten de Bijbelse geschiedenis de betekenis van het volk Israël? Is Israël gewoon een volk zoals alle andere volken, of niet? Houdt de stichting van de staat Israël verband met de Bijbel en de Bijbelse profetieën?

Eeuwenlang beweerde de kerk dat zij in de plaats van Israël gekomen was. Alle heilsbeloften voor Israël betrok de kerk op zichzelf. Zij was het nieuwe volk Israël. We noemen dat de ‘vervangingstheologie’. Na de 2e Wereldoorlog en de Holocaust kwam er nieuw zicht op Israël. De kerk spreekt nu van een ‘onopgeefbare verbondenheid’ met Israël.

Tijdens de Israëlcursus lezen we nog eens wat de Bijbel over Israël zegt. We kijken naar het land en naar het volk. We letten ook op de Bijbelse feestdagen en vanzelfsprekend volgen we de geschiedenis van Gods volk en de plaatsen waar die zich afspeelt.

De eerste avond op woensdag 25 januari gaat het vooral over Gods liefdevolle verbondenheid met Zijn land en Zijn volk.

De tweede avond op woensdag 8 februari gaat met name over Israël en Jeruzalem als de bruid.

De derde avond op woensdag 1 maart gaat over Gods trouw en het komende koninkrijk.

Opgave bij: dvanderzwaag@msn.com of (0511) 445421.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow