Aanmelding verzocht

Aanmelding verzocht

Israëlcursus 2017-2018 door ds. J.P. Strietman

  Op veler verzoek opnieuw tweemaal een cursus Israël. De ene in het najaar en de andere in het voorjaar. Beide keren een serie van drie avonden en weer op de woensdagavond. Met inloop om 19.45 uur en tijd voor een kopje koffie, we starten om 20.00 uur. Israëlcursus 1:[…]

Israëlcursus door ds. J.P. Strietman; 3 avonden

De Israëlcursus is bedoeld voor iedereen, die geïnteresseerd is in dat kleine landje in het Midden-Oosten. Omdat het sinds 1948 bijna dagelijks in het nieuws is. Of, omdat je Israël voortdurend in de Bijbel tegenkomt. Of, omdat je een bepaalde verbondenheid voelt met het Joodse volk. Of gewoon, omdat je[…]

Opgave broodmaaltijd ouderendienst 27 september a.s.

De dienst van zondag 27 september a.s. is gewijd aan de gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Na de dienst is er voor deze gemeenteleden koffiedrinken en aansluitend een broodmaaltijd. Gemeenteleden kunnen aan ds. Strietman liederen opgeven die ze tijdens de dienst graag willen zingen. Wie gehaald en gebracht wil[…]

Een schone kerk

We zoeken 2 schoonmakers en/of schoonmaaksters die op maandagmorgen tijd over hebben om de kerk schoon te maken. U/jij wordt dan volgens rooster 1 x 6 weken ingepland.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow