Opgave broodmaaltijd ouderendienst 27 september a.s.

Opgave broodmaaltijd ouderendienst 27 september a.s.

De dienst van zondag 27 september a.s. is gewijd aan de gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Na de dienst is er voor deze gemeenteleden koffiedrinken en aansluitend een broodmaaltijd.

Gemeenteleden kunnen aan ds. Strietman liederen opgeven die ze tijdens de dienst graag willen zingen.

Wie gehaald en gebracht wil worden en wie wil meedoen aan de broodmaaltijd kan zich opgeven bij de diaconie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow