Gebedspunten (week 3)

Gebedspunten (week 3)

Wilt u komende week bidden voor:

  • een zegen op de samenleving die in verwarring is.
  • de mensen die ziek zijn of wachten op een operatie; opdat ze snel geholpen mogen worden.
  • de mensen die eenzaam of alleen zijn (en vraag ze eens om koffie te komen drinken of te eten).

Deze week is het week van gebed, wilt u mee bidden op de gebedsavonden?

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow