I have a dream

I have a dream

In de kerkdienst van zondagmorgen is het thema: “I have a dream”. Wat zijn onze dromen, persoonlijk en voor onze gemeente?

Crisis is het moment voor verandering. Nu we de coronacrisis achter ons laten, dringen de vragen bij ons op:

Wat gaan we doen om ons persoonlijk geloof te versterken en hoe gaan we als gemeente verder?

We hebben dromen nodig en dit is een begin.

Wie dat wil kan een droom inleveren op papier of op een andere originele manier en deze meenemen naar de dienst. Deze droom wordt dan opgehangen in de pinksterboom die in de kerk staat. Inleveren via de brievenbus van de kerk kan ook.

Voorganger is Pieter Knijff, muziek en zang worden verzorgd door Lucia Tilma.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow