Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Onderhoud en verbouw pastorie en de Boei

De afgelopen maanden heeft het College Kerkrentmeesters onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor onderhoud/verbouw van de pastorie (Foarwei 99) en de Boei. Hierbij is gebruikt gemaakt van de kennis die enkele gemeenteleden hebben over energiebewust (ver)bouwen. De plannen van deze zogenaamde Bouwcommissie zijn besproken op de gemeenteavond van 17 april[…]

Appostelapp nu beschikbaar voor collecte en aanmelden

Onze gemeente maakt vanaf nu gebruik van de Appostel app. Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. Met de app kunt u: een gift overmaken of wekelijks uw bijdrage voor de verschillende collectes doneren. vanaf vrijdagavond 21.00 uur aanmelden voor de kerkdienst van de volgende[…]

Live meekijken met kerkdienst

Medewerkers van PTH en vrijwilligers van onze gemeente hebben gewerkt aan het plaatsen van camera’s in de Grutte Tsjerke. U kunt de kerkdienst live meekijken en -vieren via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2172-Protestantse-Gemeente-Kollumerzwaag of via You Tube. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan de dienst te beluisteren via Kerkomroep.nl.

Plannen voor plaatsen camera’s in Grutte Tsjerke

Uit de persconferentie van minister-president Rutte is duidelijk geworden dat het tot 1 september 2020 verboden is samenkomsten, waaronder kerkdiensten, te organiseren. Of na deze datum weer kerkdiensten gehouden mogen worden is op dit moment nog onduidelijk. Vanuit de Grutte Tsjerke wordt iedere zondag een dienst uitgezonden via de Kerkomroep.[…]

Digitaal collecteren

Onze gemeente maakt vanaf nu gebruik van de Appostel app. Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. Met de app kunt u een gift overmaken of wekelijks uw bijdrage voor de verschillende collectes doneren. U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google[…]

Plaatsing CV-ketels

In de zomervakantie zijn 2 Remeha Quinta’s geïnstalleerd. Dit betekent dat het afgelopen jaar in totaal 3 nieuwe CV’s zijn geplaatst. De verwachting is dat we weer zo’n 15 jaar vooruit kunnen. Met een groet van de Kerkrentmeesters

Renovatie Orgel

In het najaar van 2019 start de renovatie van het orgel in de Gereformeerde Kerk, zoals tijdens de gemeenteavond in april werd bekend gemaakt. Wij zijn erg blij met de toekenning van een financiële bijdrage door Stichting Femme van der Schaaf van € 7.500! Wij danken de Stichting Femme van[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow