Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Live meekijken met kerkdienst

De afgelopen weken hebben PTH en vrijwilligers van onze gemeente gewerkt aan het plaatsen van camera’s in de Grutte Tsjerke. Vanaf zondag 16 augustus 2020 kunt u de kerkdienst live meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2172-Protestantse-Gemeente-Kollumerzwaag Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan de dienst te beluisteren via Kerkomroep.nl.

Plannen voor plaatsen camera’s in Grutte Tsjerke

Uit de persconferentie van minister-president Rutte is duidelijk geworden dat het tot 1 september 2020 verboden is samenkomsten, waaronder kerkdiensten, te organiseren. Of na deze datum weer kerkdiensten gehouden mogen worden is op dit moment nog onduidelijk. Vanuit de Grutte Tsjerke wordt iedere zondag een dienst uitgezonden via de Kerkomroep.[…]

Digitaal collecteren

Beste gemeenteleden, Omdat we momenteel niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Via Stichting Derden Gelden is het op twee manieren mogelijk uw bijdrage te geven.[…]

Plaatsing CV-ketels

In de zomervakantie zijn 2 Remeha Quinta’s geïnstalleerd. Dit betekent dat het afgelopen jaar in totaal 3 nieuwe CV’s zijn geplaatst. De verwachting is dat we weer zo’n 15 jaar vooruit kunnen. Met een groet van de Kerkrentmeesters

Renovatie Orgel

In het najaar van 2019 start de renovatie van het orgel in de Gereformeerde Kerk, zoals tijdens de gemeenteavond in april werd bekend gemaakt. Wij zijn erg blij met de toekenning van een financiële bijdrage door Stichting Femme van der Schaaf van € 7.500! Wij danken de Stichting Femme van[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow