Biddag met ds. J.P. Strietman

Biddag met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 10 mrt 2021 • 19:30–20:30
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vroeger waren in Nederland vrijwel alle mensen voor hun bestaan afhankelijk van wat het land opbracht. Storm, regen, droogte en andere natuurlijke factoren die de mens niet in de hand had, maakten het bestaan erg onzeker. Daarom werd aan het begin van het voorjaar tijdens Biddag voor Gewas en Arbeid Gods zegen gevraagd. Dat gebeurt nu nog, al is deze kerkdienst niet meer alleen gericht op de land- en tuinbouw.

De Biddag voor Gewas en Arbeid is bijna altijd op de tweede woensdag van maart. In het najaar, op de eerste woensdag van november, is de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Tijdens Dankdag wordt God gedankt voor al het goede dat tot stand is gebracht. Bid- en Dankdag vinden hun uiteindelijke oorsprong onder meer in traditionele joodse oogstfeesten, zoals het Loofhuttenfeest.

Op deze Biddag voor Gewas en Arbeid denken we na over de zorg van God. Precies zoals David Hem voor je uittekent in Psalm 23: als de goede Herder, die er alles aan is gelegen om voor Zijn schapen te zorgen. We lezen: Psalm 23: 1 t/m 6.

Meeluisteren Luister vanaf 19.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud gebouwen.
De derde collecte is bestemd voor: Algemeen kerkelijk werk.

Liturgie

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow