Afscheidsdienst ds. J.P. Strietman

Afscheidsdienst ds. J.P. Strietman

  • Datum: 26 jun 2022 • 14:00–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

22 jaar was hij herder en leraar in onze gemeente. Nu gaat ds. J.P. Strietman met emeritaat (pensioen). Tijdens deze afscheidsdienst gaat hij zelf voor. Na afloop van de dienst nemen wij als gemeente afscheid van hem en van zijn vrouw. Wij doen dit in dankbaarheid en waardering voor de manier waarop ds. Strietman zijn ambt als predikant heeft vormgegeven.

Er zijn geen beperkingen meer om de kerkdienst bij te wonen. Wel blijven we door de hoofdingang naar binnen gaan en de handen ontsmetten. Houd zo mogelijk afstand en doe je best om de gezondheid van de ander en van jezelf te waarborgen.
Lees meer->

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor jongeren in Nepal, zie informatie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Oppasdienst.
De derde collecte is bestemd voor: Kerkelijk werk.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Opwekking Lied 770, Hoe wonderlijk mooi
Welkom door de ouderling van dienst
Gelegenheidskoor zingt Psalm 79: 5, O Heer wij zijn het volk door U verkoren
Stil gebed – Votum en Zegengroet
Gelegenheidskoor zingt Gezang 195, Klein Gloria
Inleidend woord
Westersweach speelt Groot is uw Trouw O Heer
Gebed
Kinderen gaan naar eigen dienst
Gelegenheidskoor zingt 2 nummers
-Lieten fan leauwe en langstme 128, Wes jo myn takomst
-Lied van Matt Maher: Because he lives
1e Lezing: 1 Korinthe 1: 18 t/m 31
2e Lezing: 1 Korinthe 2: 1 t/m 5
Gelegenheidskoor zingt Hervormde Bundel 1938 Gezang 173: 1, 3 en 6, Alle roem
Verkondiging
Bijdrage organisten
Lezen van de Geloofsbelijdenis
Gelegenheidskoor zingt Psalm 5: 6 en 7, Maar die Uw lieve naam belijden
Dankgebed en voorbede
kinderen komen terug
Bedankjes door een aantal groepen
Gelegenheidskoor zingt een mix van Een Parel in Gods hand, Verbonden met vader en moeder en Hoger dan de blauwe luchten
Inzameling van de gaven – Westersweach speelt Joy, Peace and Happiness
Gelegenheidskoor zingt samen met gemeente, onder begeleiding van Westersweach, organisten: Sjong op, sjong op foar Jezus: 1, 2 en 3
Zegen
Gelegenheidskoor zingt Gezang 415: 3 Amen, amen, amen (i.p.v. gezongen Amen)
Een aantal sprekers krijgt het woord
Gelegenheid voor koffie/thee/limonade drinken en afscheid nemen van familie Strietman


Opbrengst ZWO-collecte bestemd voor werkgelegenheid voor jongeren in Nepal

Omdat de werkloosheid in Nepal -vooral op het platteland- hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië en de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten in één klap weg.

Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, of een stageplek en coaching. Bijvoorbeeld hulp bij het opstarten van een pluimveebedrijf of naaiatelier. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

Helpt u mee om jongeren in Nepal een toekomstperspectief te bieden? Uw gave is meer dan welkom in de collectezak, via Appostel of op de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. “Jongeren Nepal”.

Hartelijk dank voor uw bijdrage. Met een groet van de ZWO-commissie.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow