Coronamaatregelen zijn vervallen

Coronamaatregelen zijn vervallen

In Nederland zijn nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie vervallen. Voor kerkdiensten betekent dit dat er geen beperkingen meer gelden. Wel blijft het hanteren van de basisregels belangrijk vanwege het hoge aantal besmettingen. Dit is in overeenstemming met het advies van onze Protestantse Kerk en de Classis Fryslân. Dit houdt in:

  • door de hoofdingang de kerk binnengaan.
  • handen ontsmetten.
  • houd zo mogelijk afstand.
  • doe je best om de gezondheid van de ander en van jezelf te waarborgen.
  • blijf thuis bij klachten.

Er wordt (nog) niet gecollecteerd tijdens de dienst. Bij het de uitgang van de kerk staan collectebussen om uw collectebijdrage in te doen. Ook kunt u gebruik maken van Appostelapp.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow