Luisterdienst met de heer P. Knijff

Luisterdienst met de heer P. Knijff

  • Datum: 26 jul 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Alde Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Kerkdiensten met meer dan 100 personen zijn afgelast tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanmorgen gaat de heer P. Knijff voor in een dienst in de Alde Tsjerke die via Kerkomroep te beluisteren is. Dit kan live vanaf 9.30 uur, maar ook tot 3 maanden na datum is de dienst achteraf te beluisteren.

In de zomer zijn we iets minder gebonden aan het liturgische rooster en daarmee wat vrijer in het kiezen van tekstgedeelten. Vandaag lezen wij 1 Koningen 19, het verhaal van Elia op de Horeb. Dit verhaal lees ik nog wel eens bij mensen die te maken hebben met depressiviteit of een burn-out. Het verhaal geeft veel herkenningspunten en kan zo tot hulp en troost zijn.

Ymkje de Vries begeleidt deze dienst.

De verkorte liturgie vindt u hieronder. De volledige liturgie is in PDF beschikbaar.

Meeluisteren
Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Omdat meeluisteren (tijdelijk) niet mogelijk is, is de verkondiging in PDF beschikbaar.

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (voor Stichting Bread Basket), zie hier onder.
De tweede collecte is bestemd voor: Jeugdwerk.
De derde collecte is bestemd voor: Kerkelijk werk.

Liturgie

Orgelspel
Zingen: Lied 283 In de veelheid van geluiden
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 5 Heer die mij ziet zoals ik ben
Stiltemoment
Bemoediging en groet
Zingen: Klein gloria
Aankondiging: waar we het over gaan hebben in de overdenking: De depressie van Elia Verootmoedigingsgebed
Zingen: Lied 864: 1, 4 en 5 Laat ons de Here lofzingen
Woord ten leven
Gebed om de Heilige Geest
Lezing: 1 Koningen 19
Zingen: Psalm 130: 1 en 3 Uit diepten van ellende, roep ik tot U o Heer
Overdenking
Zingen: ELB 240: Zoals een arm vertroostend om mij heen (Op de melodie van ELB 242/ Liedboek 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht)
Gedicht: “Stilte” van Willem Barnard
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven
Zingen: Lied 286 Waar de mensen dwalen in het donker
Zegen
Orgelspel


ZWO-collecte voor Stichting Bread Basket

Het doel van de Stichting Bread Basket (Twijzelerheide) is het bieden van voedselhulp aan arme mensen in de Dominicaanse Republiek, alsmede het uitdragen en verspreiden van het Christelijk geloof.
Via lokale kerken deelt The Bread Basket iedere maand voedselpakketten uit aan de allerarmste gezinnen in verschillende krottenwijken. Deze voedselpakketten bestaan uit rijst, bonen, spaghetti, suiker, maïsmeel, cacao, havermout en soja-olie.
Ook ondersteunt de stichting kinderprojecten voor kinderen in arme gezinnen. Via één van die projecten krijgen deze kinderen bijvoorbeeld een kerstcadeautje. Daarnaast wordt noodhulp geboden in geval van een natuurramp, zoals een aardbeving of overstroming.
Uw hulp is broodnodig! The Bread Basket is volledig afhankelijk van donaties en giften. De ZWO-commissie wil graag gehoor geven aan deze oproep door de collecte van 26 juli voor dit doel te bestemmen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar de ZWO-rekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. van The Bread Basket.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow