Verkondiging | De depressie van Elia

Verkondiging | De depressie van Elia

Het is genoeg geweest Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders
1 Koningen 19: 4b

De luisterdienst van zondag 26 juli 2020 is helaas tijdelijk niet beschikbaar via kerkomroep.nl. Wellicht is de dienst op een later moment wel te beluisteren. 

De verkondiging van deze zondag, ‘de depressie van Elia’, is hier na te lezen.

Pieter Knijff

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow