Nieuwjaarsdag. Morgendienst met de heer P. Knijff

Nieuwjaarsdag. Morgendienst met de heer P. Knijff

  • Datum: 01 jan 2021 • 10:00–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Helaas is het niet mogelijk de dienst bij te wonen in de kerk.

Hoe beginnen we het nieuwe jaar? In het Oude Testament staat het verhaal van Mozes die met zijn volk wil optrekken naar het beloofde land. God weigert Zelf mee te gaan en wil een engel sturen. Maar daar wil Mozes niets van weten: “Als U niet Zelf meegaat, laat ons dan niet vertrekken” (Exodus 33: 15). En zo bidden wij ook voor het nieuwe jaar, dat God met ons meegaat bij alle hoogte- en dieptepunten van het komende jaar.

Lezing: Exodus 33: 1-18

Meeluisteren Luister vanaf 10.00 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Siriz (bij onbedoelde zwangerschap)).
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte is bestemd voor: Algemeen kerkelijk werk.

Liturgie

Orgelspel tot 10.00 uur
Lied voor de dienst via beamer: Bundel Johannes de Heer no. 5, Al den weg leidt mij mijn heiland
Welkom door de ouderling van dienst en goede jaarwensen
Intochtslied (Alleen orgelspel en de tekst op de beamer): Psalm 27: 1, 2 en 7, Mijn licht, mijn heil is Hij mijn God en Here
Stilte moment
Votum en groet
Klein gloria
Aankondiging: waar we het over gaan hebben in de overdenking
Gebed om de Heilige Geest
Lezing: Exodus 33: 1-18
Luisteren: Opwekking 798, Wij zijn het volk van God 
Overdenking over Exodus 33: 15 “Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet vertrekken”
Orgelspel
Lied na de overdenking: Lied 905: 1, 3 en 4, Wie zich door God alleen laat leiden  
Gedicht: Jaarwisseling van Fedde Nicolai door ouderling van dienst
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven
Zegenlied: Lied 913: 1, 3 en 4, Wat de toekomst brenge moge  
Zegen
Orgelspel

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow