Morgendienst met de heer P. Knijff; 5e Lijdenszondag

Morgendienst met de heer P. Knijff; 5e Lijdenszondag

  • Datum: 14 mrt 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

In de dienst van vanmorgen staan we stil bij Johannes 14: 6: “En Jezus zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” Het is de weg naar het Vaderhuis en de weg gaat langs Golgotha.

Het belooft een bijzondere dienst te worden, want de gospelformatie “Gryn” uit Broeksterwoude (voorheen SOZO) verzorgt een aantal liederen. Daarnaast volgen we ook de gewone liturgie met zang door gemeenteleden, onder begeleiding van vleugel door Auke de Boer.

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (voor Ghanese boerinnen, zie hieronder)
De tweede collecte is bestemd voor: Your Choice.
De derde collecte is bestemd voor: Onderhoud orgel.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 653: 1, 4 en 7, U kennen uit en tot U leven
Welkom door de ouderling van dienst – aansteken van de vijfde kaars
Zingen Intochtslied: Psalm 25: 2 en 7, Here maak mij Uwe wegen door Uw woord en Geest bekend
Stilte moment
Bemoediging en groet
Liturgisch bloemstuk: De naakten kleden- werk der barmhartigheid
Aankondiging thema: Jezus de weg de waarheid en het leven!
Bijdrage jeugd
Luisteren naar twee nummers van Gryn
Gedicht
Gebed om de Heilige Geest
Lezing: Johannes 14: 1 – 13 (een fragment uit de film “The gospel of John”)
Zingen Lied 939, Op U alleen mijn licht, mijn kracht
Overdenking Tijdens de preek wordt het lied van Elly en Rikkert: De weg, de waarheid en het leven afgespeeld https://www.youtube.com/watch?v=0o5BOr_lqhs
Luisteren naar twee nummers van Gryn
Dankgebed en voorbeden
Geloofsbelijdenis
Luisteren naar twee nummers van Gryn
Zingen Slotlied: Lied 754: 1 en 3, Liefde Gods die elk beminnen
Zegen


ZWO-collecte voor Beter inkomen Ghanese boerinnen

Veel vrouwen in Noord-Ghana verbouwen maïs, rijst, sojabonen en pinda’s voor eigen gebruik. Tijdens het regenseizoen rapen ze vier maanden sheanoten. De sheaboter die je daarvan kunt maken, is heel veel gewild in veganistische boter en cosmetica. Een uitgelezen kans voor arme boerinnen in Ghana om hun leven te verbeteren. De Ghanese kerk leert hen de kwaliteit te verbeteren. Dankzij een betere samenwerking en het goed bewaren van de oogst, krijgen ze meer betaald voor hun noten en boter verbetert hun leven!

Met de opbrengst van deze collecte tijdens de Lijdenstijd steunt Kerk in Actie Ghanese boerinnen om hun leven te verbeteren. Helpt u mee?

De ZWO-commissie ondersteunt de collecte van harte. U kunt uw collectebijdrage/gift overmaken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, met vermelding van “Ghanese boerinnen”.

Namens Kerk in Actie en de boerinnen hartelijk dank voor uw bijdrage.

De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow