Welkom in de kerk-vanaf 7 maart

Welkom in de kerk-vanaf 7 maart

Met ingang van zondag 7 maart willen we, in overeenstemming met het advies van de Protestantse Kerk en de Classis Fryslân, beginnen met diensten, waarin weer een organist en maximaal 4 zangers meewerken. Ook zijn dan weer maximaal 30 kerkgangers welkom. Wilt u een kerkdienst bijwonen, dan dient u zich aan te melden en het werkplan te volgen. Hieronder vindt u daarover meer informatie.

Ook de kinderoppas en de kindernevendienst gaan weer van start op zondag 7 maart. De leiding wil graag inzicht in hoeveel kinderen worden verwacht, zodat ze kunnen inspelen op het programma. Natuurlijk blijven kinderen zonder aanmelding van harte welkom.

Wilt u een kerkdienst bijwonen, dan dient u zich aan te melden en het werkplan te volgen zoals hieronder beschreven:

 • aanmelden kan telefonisch op vrijdag van 19.00-21.00 uur via het nummer: 06 42 99 04 95 (inspreken voicemail is niet mogelijk).
 • vanaf vrijdagavond 21.00 uur kunt u aanmelden via Appostel app (mits er nog plaatsen beschikbaar zijn).
 • de 1,5 meter regel geldt zowel binnen als buiten het kerkgebouw vanaf 18 jaar.
 • bij klachten (koorts, hoesten, e.d.) blijft u thuis.
 • via de hoofdingang (Foarwei) loopt u naar binnen waarna u door iemand van het welkomstteam (met hesje aan) naar uw zitplek wordt gebracht. Gelieve uw handen bij binnenkomst te desinfecteren.
 • gelieve uw jas bij u te houden, of over de stoel te hangen. Er is geen gebruik van de garderobe mogelijk.
 • het zingen tijdens de kerkdienst doen we eerst nog niet, er is geen “psalmpolitie” maar met elkaar kunnen we hier wel om denken.
 • de galerij is open, mensen wordt wel verzocht om boven (op de galerij) een mondkapje te dragen. Gelieve deze zelf mee te nemen.
 • na de dienst verlaat u, op 1,5 meter afstand van elkaar, de kerk via de hoofdingang. De mensen die op de galerij zitten verlaten de kerk via de zij-ingangen.
 • bijdragen aan de collecte kan via Appostel app of uw gift kan in een envelop in de daarvoor bestemde bus (bij het verlaten van de kerk).

Voor kinderen 0-12 jaar:

 • samen met je ouders ben je weer van harte welkom!
 • aanmelden kan tot vrijdagavond 21.00 uur bij Annet van der Heide, 06-40199494 (bent u dit vergeten, dan is uw kind wel welkom).
 • kinderen van 0-4 jaar worden door ouders in de grote zaal van de Boei gebracht, een tút en derút! Ook hier graag 1,5 meter afstand met volwassenen.
 • kinderen vanaf 4 jaar gaan zelf naar binnen via de ingang van de Boei (voor zover mogelijk) en lopen naar de achterste zaal in de Boei.
 • hier vieren zij hun eigen dienst samen met de leiding.
 • na de dienst staan de ouders buiten te wachten en worden de kinderen naar buiten gebracht (voor zover mogelijk).
 • het is wenselijk om na de dienst niet in groepen buiten te blijven socialiseren.
 • de kinderen komen dus niet in de kerk.
 • kinderen waarvan de ouders niet in de kerk zijn, zijn wel van harte welkom bij de kindernevendienst. Dit is voor de leeftijd van 4-12 jaar.

Het gebruiksplan is digitaal in te zien.

Ventilatie in de kerk
Volgens de regels moet de kerk tijdens de dienst worden geventileerd. Omdat het buiten kouder wordt, blijven de glazen schuifdeuren nu gesloten. In plaats daarvan staan tijdens de dienst de deuren van de kerkzaal die naar de trap leiden en de deur van de kerkzaal naar de consistorie open.

Hartelijke groet,
Kerkenraad Protestantse Gemeente Kollumerzwaag

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow