Morgendienst met de heer J. van de Kamp (Leeuwarden); 6e Lijdenszondag

Morgendienst met de heer J. van de Kamp (Leeuwarden); 6e Lijdenszondag

  • Datum: 21 mrt 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor: Bloemen en wijkwerk.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie De volledige liturgie is beschikbaar in PDF.

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 371: 1-4, Mijn Jezus, ik houd van u
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Psalm 149: 1 en 3, Halleluja ! laat opgetogen
Stil gebed
Votum en Groet
In memoriam
Zingen ELB 376: 1 en 2, ABBA vader
Lezen: Geboden Romeinen 12: 9-21
Zingen ELB 143: 1 en 2, Majesteit, Koning in eeuwigheid
Meezingen met You Tube Opwekking 475, Majesteit Koning in eeuwigheid 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing Psalm 105: 39-43
Zingen ELB 241: 1, 2 en 3, Wees stil voor het aangezicht van God
Preek: Gods bescherming in barre tijden
Zingen Psalm 105: 1, 15 en 16, Looft God den HEER, en laat ons blijde
Collecte
Dankgebed en voorbede
Zingen Slotzang ELB: 346: 1, 2 en 4, Ik wil zingen van mijn Heiland
Zegen

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow