Morgendienst met ds. J.P. Strietman; Start winterwerk

Morgendienst met ds. J.P. Strietman; Start winterwerk

  • Datum: 26 sep 2021 • 10:30–12:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

 

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor Israël/Palestina, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk .
De derde collecte is bestemd voor: Onderhoud orgel.

Liturgie.

 


ZWO-collecte, opbrengst voor Joodse en Palestijnse kinderen

In Israël leven de Joodse en Palestijnse bevolking dicht bij elkaar, maar ze hebben geen contact. Het Rossing Center for Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. Met deze zendingscollecte steunt u het vredeswerk in Israël. Van harte aanbevolen!

Geeft u ook? Dit kan in de collectebus of op de bankrekening van de ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Israël/Palestina.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow