Aanmelden voor kerkdienst niet meer nodig

Aanmelden voor kerkdienst niet meer nodig

De Classis Fryslân heeft haar advies aan de kerken bijgesteld. Belangrijkste veranderingen zijn:

  • De verplichte afstand van anderhalve meter verandert nu in ‘gepaste afstand’.
  • De overheid blijft van ons vragen onze samenkomsten op verantwoorde wijze te blijven houden. Het virus is nog onder ons. Ook nu wij meer ruimte krijgen, wordt van ons gevraagd elkaar de ruimte te geven.

Het moderamen heeft daarom besloten:

  • Dat de anderhalve meter komt te vervallen.
  • Er geen aanmelding/opgave voor de diensten meer nodig is.
  • We nu standaard 1 stoel vrijhouden tussen familie/groepen.
  • We nog wel alleen door de hoofdingang de kerkzaal binnenkomen.
  • Het welkomstteam de mensen bij de hoofdingang attendeert op de 1 legestoelregel.
  • De 1 legestoelregel ook op de beamer komt te staan tijdens binnenkomst.
  • Het welkomstteam de mensen rij voor rij begeleidt bij het verlaten van de kerk.

De kinderen kunnen weer als vanouds met hun ouders naar de kerk komen, om van daaruit tijdens de dienst naar de kindernevendienst te gaan. Ze komen dan aan het einde van de dienst zoals vroeger weer terug bij hun ouders.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow