Morgendienst met ds. M.J. Koppe (Dokkum)

Morgendienst met ds. M.J. Koppe (Dokkum)

  • Datum: 24 okt 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor vrouwen in Guatemala, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Bloemen- & Wijkwerk.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie.

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel 180: 1, 2 en 3, ‘k Ben een Koninklijk kind
Welkom/mededelingen
Zingen Intochtslied Psalm 146: 1, 4 en 5
Stil gebed /votum en groet
Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Zingen Psalm 32: 1 en 2
Wetslezing
Zingen Liedboek der Kerken (LdK) Gezang 7: 1 en 4, Het woord dat u ten leven riep
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment en lied
Schriftlezing (uit NBG-vertaling 1951): 1 Korintiërs 15: 50-55 en 1 Thessalonicenzen 4: 13-18
Zingen LdK Gezang 476: 1, 4 en 5, Eeuwig woord U willen wij bezingen
Verkondiging
Zingen LdK Gezang 477 : 1 en 2, Geest van hierboven
Dankzegging en voorbeden
Zingen LdK Gezang 441: 1, 2 en 12, Komt, kinderen niet dralen
Zegen


ZWO-collecte voor vrouwen in Guatemala

Veel vrouwen en meisjes in Guatemala hebben te maken met discriminatie en (huiselijk) geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Een vrouwencentrum (Cedepca) voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ze leren trots te zijn op zichzelf en durven de bevrijdende kracht van het Evangelie uit te dragen: onrecht en geweld tegen vrouwen moet stoppen.Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

Eén van de cursussen die Kerk in Actie ondersteunt is het Tamar-project. Dit project leert jonge Maya-vrouwen hun rechten en hoe te handelen bij (seksueel) geweld (n.a.v. het verhaal in 2 Samuël 13). Zij komen vier weekenden bij elkaar.

Wilt u het Tamar-project voor vrouwen mede ondersteunen? U kunt uw hulp geven tijdens de collecte of door deze over te maken naar de ZWO-rekening, NL70 RABO 0147 8902 33 met vermelding van Guatemala. Dank u wel!!
De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow