Morgendienst met de heer P. Knijff; Gezinsdienst ‘Geef een schat’

Morgendienst met de heer P. Knijff; Gezinsdienst ‘Geef een schat’

  • Datum: 14 nov 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Tijdens deze dienst is er ook aandacht voor de schoenendoosactie.

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Stichting Bartimeus Sonneheardt).
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud orgel.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Lied via Beamer Evangelische Liedbundel 402, Toen ik naar mijn naaste zocht
Welkom door de ouderling van dienst
Bemoediging en groet
Aankondiging: waar het vandaag over gaat? Over wie mijn naaste is en wat dat te maken heeft met actie schoenendoos.
Zingen Opwekking 601, Wat een wonder dat ik mag meewerken in uw koninkrijk 
Gebed om hulp
Bijbellezing: Wie is mijn naaste? Bijbelverhaal in het Fries over Lucas 10 (De barmhartige Samaritaan) en Mattheüs 25 (Over de vrienden van Jezus)
Voorstelling: Geef een schat In de voorstelling wordt gezongen:
Opwekking 654, De vreugde van u is mijn kracht 
Opwekking for Kids 180, Je mag er zijn (Herman Boon) 
Wij zijn hier bij elkaar 
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus 
Actie schoenendoos
Oproep tot barmhartigheid en de collecten
Slotlied: Ik wens jou een dak boven je hoofd door Trinity
Zegen

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow