Gezinsdienst met Jesmar Jonker; Welkom in Gods huis

Gezinsdienst met Jesmar Jonker; Welkom in Gods huis

  • Datum: 15 mei 2022 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Nynke en Jakob verzorgen de muziek. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Er zijn geen beperkingen meer om de kerkdienst bij te wonen. Wel blijven we door de hoofdingang naar binnen gaan en de handen ontsmetten. Houd zo mogelijk afstand en doe je best om de gezondheid van de ander en van jezelf te waarborgen.
Lees meer->

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Pinksterfeest Veenklooster.
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte is bestemd voor: Algemeen Kerkelijk Werk.

Liturgie.

Welkom en mededelingen
Gebed
Nyncke en Jacob zingen Come on up to theHouse
Kinderlied via de beamer Zit je deur nog op slot?
Spel
Nyncke en Jacob zingen Harkje nei dei
Lezen: Psalm 84
Creatieve invulling
Korte overdenking
Muziek van Nyncke en Jacob
Gebed
Nyncke en Jacob zingen Make you feel my love
Zegen
Beamer: Zegenlied opwekking 710
Mededelingen
Nyncke en Jacob zingen Hallelujah

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow