Morgendienst met ds. M.J. Koppe (Dokkum)

Morgendienst met ds. M.J. Koppe (Dokkum)

  • Datum: 29 mei 2022 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Er zijn geen beperkingen meer om de kerkdienst bij te wonen. Wel blijven we door de hoofdingang naar binnen gaan en de handen ontsmetten. Houd zo mogelijk afstand en doe je best om de gezondheid van de ander en van jezelf te waarborgen.
Lees meer->

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor Noodhulp Afghanistan, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Jeugdwerk.
De derde collecte is bestemd voor: Algemeen Kerkelijk Werk.

Liturgie.

 


Opbrengst ZWO-collecte bestemd voor Noodhulp voor Afghanistan (voedselpakketten)
Afghanistan kampt al decennia lang met conflicten en grote problemen als armoede en geweld. Miljoenen Afghanen zijn daardoor hun oorspronkelijke woonplaats ontvlucht en wonen al langere tijd in barre omstandigheden als ontheemden elders in het land. Ze wonen veelal in tenten of zelfgemaakte tijdelijke onderkomens. De armoede onder hen is groot: kinderen bedelen op straat en vrouwen verkopen hun kleren om dekens of medicijnen te kunnen kopen. Vorig jaar zomer namen de TALIBAN de macht over, waarna een periode aanbrak van grote angst en onzekerheid. De economie instortte en voedselprijzen stegen. Doordat het land daarnaast kampt met de ergste droogte in 27 jaar, staat het aan de rand van een hongersnood.

Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie 2.000 mensen met voedselpakketten, met bijvoeding voor kinderen en extra voeding voor vrouwen die borstvoeding geven, en met hygiënepakketten met onder meer zeep, luiers en maandverband. Ook worden 1200 (jonge) vrouwen en meisjes ondersteund met psychosociale hulp.
Kerk in Actie vraagt ook onze gemeente een bijdrage te leveren in de kosten van de noodhulp. Bijvoorbeeld een voedselpakket van meel en bonen kost € 40,= per maand voor een gezin van 7 personen. Draagt u ook bij? Dit kan door uw bijdrage in de collectezak van 29 mei, via Appostel of door deze over te maken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Noodhulp Afghanistan. Dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
De ZWO-commissie

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow