Morgendienst met de heer P. Knijff; Slotdienst Kindernevendienst

Morgendienst met de heer P. Knijff; Slotdienst Kindernevendienst

  • Datum: 10 jul 2022 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen nemen de kinderen van groep 8 afscheid van de kindernevendienst. Het thema van de dienst is vanmorgen: Ik ga op reis & ik neem mee!

Er zijn geen beperkingen meer om de kerkdienst bij te wonen. Wel blijven we door de hoofdingang naar binnen gaan en de handen ontsmetten. Houd zo mogelijk afstand en doe je best om de gezondheid van de ander en van jezelf te waarborgen.
Lees meer->

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor onderwijs voor kansarme kinderen India, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud orgel.
De derde collecte is bestemd voor: Algemeen Kerkelijk Werk.

Liturgie

Zingen voor de dienst Evangelische Liedbundel (ELB) 425, Dit is de dag die de Heer jou geeft
Welkom en mededelingen.
De kinderen die afscheid nemen van de kindernevendienst komen binnen
Zingen Intochtslied: Tienduizend redenen
Stilgebed
Votum en zegengroet.
Zingen: Klein Gloria
In memoriam
Zingen ELB 409, Ik zie een poort wijd open staan
Lezen Psalm 121 (Bijbel in gewone taal)
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) Lied 935, Je hoeft niet bang te zijn
Schriftlezing Mattheüs 10: 5 – 13
Zingen NLB Lied 416, Ga met God en hij zal met je zijn
Verkondiging
Zingen Lied: De Dromen
Overstappers
Lied via Beamer: Ik wens jou (Trinity)
Zingen De Here zegent jou
Gebed
Collecte
Filmpje: Een schat in handen
Zingen In een land van speelgoedbeesten
Zegen


Opbrengst ZWO-collecte bestemd voor onderwijs voor kansarme kinderen in India
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

Met deze collecte hopen we als Protestantse Gemeente van Kollumerzwaag een aantal kinderen een betere toekomst te geven. Uw collecte-bijdrage kan helpen: 15 euro voor kosten materialen Bala Bata; 50 euro voor maand goed eten voor kinderen Bala Bata; 89 euro voor bestrijden kinderarbeid door voorlichting en schoolgang.

De ZWO-commissie beveelt de collecte van harte aan. U kunt uw bijdrage in de collectezak doen, overmaken via Appostel of rechtstreeks overmaken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. “Kinderen India”.
Hartelijk dank. De Zwo-commissie

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow