Morgendienst met Jesmar Jonker

Morgendienst met Jesmar Jonker

  • Datum: 24 jul 2022 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

 

Er zijn geen beperkingen meer om de kerkdienst bij te wonen. Wel blijven we door de hoofdingang naar binnen gaan en de handen ontsmetten. Houd zo mogelijk afstand en doe je best om de gezondheid van de ander en van jezelf te waarborgen.
Lees meer->

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor Gehandicapten Myanmar, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Jeugdwerk.
De derde collecte is bestemd voor: Algemeen Kerkelijk Werk.

Liturgie.

 


Opbrengs ZWO-collecte bestemd voor mensen met een beperking in Myanmar (Birma)
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLM-I), een partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren.
TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door vaktrainingen te geven, microkredieten te verstrekken en bedrijven te stimuleren om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie of logopedie. Voor 32 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten.

Uw collectebijdrage maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen.
Om het bovenstaande mogelijk te maken is uw bijdrage meer dan welkom. U kunt uw bijdrage in de collectezak doen, overmaken via Appostel of overmaken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. “Gehandicapten Myanmar”.

Hartelijk dank voor uw bijdrage. De ZWO-commissie

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow