Morgendienst met ds. K.J. Bijleveld (Boornbergum)

Morgendienst met ds. K.J. Bijleveld (Boornbergum)

  • Datum: 07 aug 2022 • 9:30–
  • Locatie: Alde Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Tijdens de bouwvak worden de kerkdiensten in de Alde Tsjerke gehouden. Het thema van vanmorgen is: De plicht tot ongehoorzaamheid voor burgers van Gods Koninkrijk!

Er zijn geen beperkingen meer om de kerkdienst bij te wonen. Wel blijven we door de hoofdingang naar binnen gaan en de handen ontsmetten. Houd zo mogelijk afstand en doe je best om de gezondheid van de ander en van jezelf te waarborgen.
Lees meer->

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Maatjesproject van Solidair Friesland en Exodus Nederland).
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud Gebouwen.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie. De volledige liturgie is beschikbaar in PDF.

Zingen Evangelische Liedbundel 218, Samen in de naam van Jezus
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 105: 1 en 2, Looft God den HEER, en laat ons blijde
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 105: 3, God, die aan ons zich openbaarde
Zingen Klein Gloria
In memoriam
Zingen Evangelische Liedbundel 180, ‘k Ben een koninklijk kind
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen Opwekking 428: 1, 3 en 4, Genade, zo oneindig groot
Regel der dankbaarheid Mattheüs 25: 31-40 (HSV)
Gebed om de Heilige Geest
Inleiding Schriftlezing
Schriftlezing: Exodus 1: 1 – 22
Zingen Psalm 73: 2 en 3, Hun lichaam is zo gaaf, zo mooi
Preek
Zingen Gezang 460: 2, 3 en 5, Looft Hem als uw vaadren deden
Dankgebed en voorbede
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen Slotlied: Gezang 448, Soms groet een licht van vreugde
Zegen (gezongen amen)

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow