Speurtocht en slingeraap, een terugblik

Speurtocht en slingeraap, een terugblik

Aan het begin van het winterseizoen is er voor iedereen mogelijkheid mee te doen aan of te kijken naar de startweekactiviteiten. Alle deelnemers, begeleiders en organisatoren hartelijk dank voor het mogelijk maken van weer een mooie startweek.

Op woensdag 2 september was er voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 een speurtocht in het Veenkloosterbos.

Op vrijdagavond 4 september kon iedereen vanaf groep 5 meedoen aan slingeraap. Hiervan heeft Tobias een filmpje gemaakt.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow