Kindernevendienst

Kindernevendienst

Advent Kindernevendienst-Spiegel van vreugde

Engelen loven God om de geboorte van Christus Engelen in BetlehemLucas 2: 1 t/m 14 We horen vandaag (Eerste Kerstdag) over de herders die heel bijzonder nieuws krijgen in de velden van Efrata. Het is nacht en wie zijn er nog wakker? De herders, zij zorgen voor de schapen! Het[…]

Advent Kindernevendienst-Spiegel van geloof

Engelen helpen ons in Jezus Christus te geloven Jezus is grootser dan de engelenHebreeën 1: 1 t/m 7 en 13 t/m 14 We horen vandaag (4e Advent) over engelen, wie ze zijn, waar ze leven, hoe ze God dienen en hoe God hen inzet om mensen op aarde te helpen[…]

Advent Kindernevendienst-Spiegel van anders zien

De engel helpt ons dingen anders te zien Een engel bij JozefMatteüs 1: 18 t/m 25 We horen vandaag (3e Advent) over Jozef en zijn ontmoeting met een engel. God stuurt een engel om Jozef op andere gedachten te brengen. Hoe zal Jozef dat vinden? Zou hij het geloven? Zou[…]

Advent Kindernevendienst-Spiegel van liefde

Een engel bewijst Gods liefde Een engel bij MariaLucas 1: 26 t/m 38 We horen vandaag over de ontmoeting van Maria met de engelGabriël. Hij geeft Gods liefde speciaal voor Maria door. Op de foto staat de engel bij Maria. Adventproject Ik zie toekomst in jou.

Advent Kindernevendienst-Spiegel van belofte

Een engel kondigt Gods grote toekomst aan Lucas 1: 5 t/m 25. Een engel bij Zacharias We horen vandaag over Zacharias die een hele belangrijke boodschap krijgt. Het is een belofte van hoop, hoop die Zacharias eigenlijk niet meer heeft. Hij en zijn vrouw willen heel graag een kind, maar[…]

Adventsproject 2020 kindernevendienst

In de adventstijd zijn de kinderen van de kindernevendienst bezig met het project Ik zie toekomst in jou. In de bijbelse geschiedenissen op weg naar Kerst laat God zien welke toekomst Hij voor ogen heeft voor de wereld en hoe Hij die gaat realiseren. Hij doet dat door Zijn engelen[…]

Aanmelden voor kindernevendienst

We mogen nu al een aantal weken weer naar de kerk en ook de kindernevendienst draait weer mee. Om de kerkdienst bij te wonen is het nodig om je op te geven.Voor de kindernevendienst gold dit niet, maar we merken nu toch dat we het wel prettig vinden als we[…]

Speurtocht en slingeraap, een terugblik

Aan het begin van het winterseizoen is er voor iedereen mogelijkheid mee te doen aan of te kijken naar de startweekactiviteiten. Alle deelnemers, begeleiders en organisatoren hartelijk dank voor het mogelijk maken van weer een mooie startweek. Op woensdag 2 september was er voor de kinderen van de groepen 1[…]

Feest in de kerk

Op zondag 16 augustus was de afscheidsdienst van de kinderen van de kindernevendienst. Thema van deze dienst was “Feest in de kerk”. Een bijzondere dienst waarin we voor het eerst sinds maanden weer samen kwamen in de kerk. We hopen vanaf 30 augustus diensten te kunnen houden waarin we met[…]

Kerst; Het licht van de wereld

We vieren vandaag de geboorte van Jezus Christus. Het is licht. We zien het door de geboorte lichter worden in de wereld. In het verhaal is het zelfs letterlijk licht door de stralende ster die de weg wijst en de engelen in het veld. Dit hoopvolle licht kan en mag[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow