Huiskring Samen groeien landelijke inspiratiebron

Huiskring Samen groeien landelijke inspiratiebron

De landelijke Stichting Gezinsfundament heeft een interview met Mattie en Bianca gepubliceerd. Zij vertellen over de huiskring voor ouders (Samen Groeien), die zij sinds 2016 geven. Zij hopen hiermee ook andere kerken en groepen te inspireren.

Gezinsfundament investeert in gezonde en goed lopende gezinnen, waarin kinderen tot bloei komen en ouders genieten van het ouderschap. Het is Gods plan dat kinderen opgroeien in Zijn liefde: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” (Johannes 10:10b).

Gezinsfundament rust (aanstaande) ouders en verzorgers toe om een stevig fundament te leggen voor hun gezin van waaruit zij hun kinderen kunnen geven wat nodig is voor een goede ontwikkeling. Zij geven onderwijs, advies en inspiratie, gebaseerd op Bijbelse principes en wetenschap.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow