huiskring

huiskring

Beginnen maar…..

Dit is de titel van het eerste thema in het nieuwe jaar van huiskring “Samen Groeien”.De avond had vele “ingrediënten”, letterlijk en figuurlijk; van liederen, nieuwjaarsrolletjes, brainstormen over wensen (voor de nieuw gevormde Protestantse Gemeente in Kollumerzwaag), tot stenen die we tegenkomen en die als fundament kunnen dienen van de[…]

Samen groeien

Samen groeien is een huiskring voor ouders met kinderen in diverse leeftijden. Iedere maand komen we samen met een groep ouders waarbij leuke, inspirerende, nieuwsgierige en waardevolle thema’s voorbijkomen, zoals ‘dankbaarheid’, Heilige Geest’, ‘luisteren’. Na drie seizoenen en wat wisselingen is er ruimte voor een paar mensen. Lijkt het je[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow