Van binnen naar buiten

Van binnen naar buiten

Na vijf jaren ‘Samen Groeien’ kunnen we terugkijken op waardevolle en gezegende avonden. Veel thema’s, onderwerpen, vragen, creatieve ideeën zijn langsgekomen en binnen de groep zijn ouders uit diverse gezinnen aangeschoven.

We zijn dankbaar dat we gezamenlijk deze avonden mochten verzorgen en delen in het rijke evangelie binnen onze gemeente. Dit seizoen kon er, ondank door Corona, digitaal worden aangeschoven en konden we toch verbonden blijven.

Het jaarthema van afgelopen seizoen was: van binnen naar buiten….
Dit hebben we handen en voeten gegeven door middel van de thema’s tijdens de huiskringavonden en de introductie van de “geloofskoffers” die op reis zijn binnen en ook buiten onze kerkelijke gemeente.

Na deze vijf jaren hebben we besloten om met de huiskring te stoppen. Er liggen nog andere ideeën op de plank die binnen het idee van geloofsopvoeding en Samen Groeien passen en dat zal in de toekomst wel blijken. Via Tsjerkepraat en de facebookpagina houden we jullie op de hoogte. De geloofskoffers blijven reizen en dit verzorgen wij. Wanneer er mensen zijn die de kringavonden willen overnemen, ligt er een compleet uitgewerkte opzet van de avonden klaar om mee verder te gaan.

Voor nu is het goed om na een Zegenrijke periode dit af te sluiten waarbij we uiteraard samen met de gemeente blijven groeien en bloeien in geloof.
We danken in de eerste plaats onze Trouwe God die ons geholpen, geleid en gezegend heeft tijdens de voorbereidingen en op de kringavonden.

Daarnaast ook de kringleden van alle seizoenen bedankt voor jullie inbreng, visie en mooie, gezellige momenten samen.

Mattie Klaver-Schotanus en Bianca Klaver-Ykema

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow