3e Advent; kindernevendienstproject

3e Advent; kindernevendienstproject

Zondag 11 december 2016, 3e Advent

Deze zondag klinkt de belofte van bescherming. Net zoals dat liedje dat je misschien wel kent; ‘Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat. Onder haar vleugels waar het veilig zat ‘. Het gaat erover dat je net als dat kuikentje mag schuilen bij God. Dat je je veilig voelt en beschermd. In de eigen dienst hebben jullie daar ook vast over gesproken. Weten jullie nog voorbeelden? Paraplu, huis, armen van papa en mama… Vorige week hoorden we hoe Rachab deel werd van Gods volk. Ze vindt bescherming bij Hem. Bij zijn volk is er een nieuw begin voor haar, omdat zij trouw is aan God. Omdat God haar zijn trouw laat ervaren.

Vandaag horen we over Ruth. Ook zij is een buitenlandse, net zoals Rachab dat was. En net als Rachab wordt ze deel van Gods volk op een heel bijzondere manier. Ruth komt uit Moab en is getrouwd met Kiljon een zoon van Noömi. Noömi is met haar man en twee zonen naar Moab gegaan omdat er honger was in haar eigen land. Maar nu is zowel Orpa, Noömi als Ruth weduwe geworden. En dat betekent dat ze geen bescherming meer hebben in Moab. Er is niemand meer die voor hen zorgt. Daarom besluit Noömi terug te gaan naar Israël. Heel bijzonder is het dat Ruth, die God niet kent, mee gaat naar zijn volk. ‘Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God’ spreekt ze uit. En zo gaan ze naar Bethlehem. Ruth heeft net als Tamar (uit ons eerste verhaal) geen kinderen. Maar ook hier klinkt Gods belofte door, zien we Zijn trouw, Zijn bescherming en hoe Hij zorgt voor een nieuw begin. Bij Boaz vindt Ruth overvloed, eerst door de aren, later door de liefde van Boaz. Ruth is trouw en vertrouwt op de God van Noömi. Boaz blijkt haar losser te mogen zijn. Boaz en Ruth trouwen en samen krijgen ze een zoon Obed, die later de opa van David wordt. De korenhalmen zijn een beeld van hoe God de levens van Noömi, Ruth en Boaz, bij elkaar brengt. Zoals de boeren van de halmen een schoof vormden die staande op het land sterk staat. Zo raken de levens van Noömi, Ruth en Boaz vervlochten met elkaar, ze beschermen elkaar. Want samen is sterker dan alleen. En die bescherming vinden ze omdat God belooft dat Hij voor hen zorgt!

Zie ook de uitleg over het thema beloofd is beloofd1e Advent en 2e Advent.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow