Feest in de kerk

Feest in de kerk

Op zondag 16 augustus was de afscheidsdienst van de kinderen van de kindernevendienst. Thema van deze dienst was “Feest in de kerk”.

Een bijzondere dienst waarin we voor het eerst sinds maanden weer samen kwamen in de kerk.

We hopen vanaf 30 augustus diensten te kunnen houden waarin we met 100 personen bij elkaar kunnen zijn.

“Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven”

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow