Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Het thema van de ochtenddienst van zondag 14 maart is ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Vanaf 1 maart kunnen de kinderen steentjes schilderen en verstoppen op de wegen in Kollumerzwaag e.o. De vinder van de steentjes mag een foto van het steentje appen naar Aukje 06-49047523.

De Heere Jezus is op weg om te gaan lijden en sterven. Dan zegt Hij tegen Zijn discipelen dat Hij naar het huis van Zijn Vader gaat om daar een plaats voor hen klaar te maken. Hij zegt: ‘Waar Ik heen ga weten jullie en de weg weten jullie ook’. Thomas vraagt dan: ‘Heere, wij weten niet waar U heen gaat en hoe kunnen wij dan de weg weten?’ Dan antwoordt de Heere Jezus: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14: 1-6).

Er zijn Klinkerwegen, asfalt, zandweggetjes, modder…. Wat is nu een echte betrouwbare weg, waar je goed op kunt lopen?

De Heere Jezus zegt: Ik ben de Weg. Hij is een betrouwbare weg. Je kunt er met je hele gewicht op steunen en je zakt er niet doorheen. Als je bij de Vader wilt komen, in het Vaderhuis, dan kan dat alleen door de Heere Jezus. Hij wíjst niet alleen de weg, zoals een wegwijzer. Hij is ook geen gids, die met je mee gaat. Hij ís de Weg. Alleen door hem kan je tot de Vader komen!

Hij is ook de Waarheid. De Heere Jezus heeft nooit zonde begaan. Hij heeft ook nooit gelogen. Alles wat Hij deed en doet, alles wat Hij belooft is waar. De Bijbel is ook de waar. “Uw Woord is de waarheid” (Johannes 17: 7). Je kunt dus echt vertrouwen op de Heere Jezus.

Hij is ook het Leven. De Heere Jezus geeft niet alleen het eeuwige leven, maar Hij is het Leven zelf. Als je bij Hem hoort, in Hem bent, dan heb je het leven. In Hem is alles!

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow