AdventDigitaal

AdventDigitaal

Heel veel activiteiten voor de komende maand hebben we moeten laten vervallen. Denk aan de interkerkelijke adventszangdienst en kerstnachtdienst. Of aan het zingen door het dorp op kerstmorgen. Wie betreurt dat niet?

Alles gaat in de decembermaand dit jaar anders dan anders. Een kinderfeest als Sinterklaas gaat niet meer als vorig jaar. De kerstdagen niet gevierd, zoals we gewend waren. Zelfs de jaarwisseling moet het zonder traditioneel vuurwerk doen.

Daarom was er het initiatief om digitaal iets extra’s te doen. Vier keer is er een digitale adventsviering. Die wordt door de week opgenomen en is dan elke zondag vanaf 14.00 uur online te beluisteren en te bekijken.

Er is momenteel heel veel slecht nieuws; nieuws over corona, nieuws over de economie, de toestand in de wereld of het milieu.
Het lijkt wel dat er geen positieve berichten meer te vinden zijn. In de adventstijd willen we op zoek naar goed nieuws of eigenlijk naar het beste nieuws.

Nieuws over hoop, over redding en over licht in de duisternis. Daarmee gaan we vier digitale vieringen maken, waar veel gemeenteleden aan gaan meewerken. Op Eerste Kerstdag sluiten we dit project af. De bedoeling is dat deze vier keer AdventDigitaal lichtpuntjes worden in deze coronatijd.

1e AdventDigitaal – 29 november

Zie je al wat?
Komt Jezus er al aan?

2e AdventDigitaal – 6 december

Wie ben je eigenlijk?
Over Johannes de doper die goed nieuws brengt.

3e AdventDigitaal – 13 december

Ben je er klaar voor?
Over de profeet Jesaja die het nieuwe vrederijk aankondigt.

4e AdventDigitaal – 20 december

Wat een geschenk!
De engel Gabriël brengt het beste nieuws wat je maar kunt bedenken.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow