Kerk

Kerk

Wij zoeken een predikant

De Protestante Gemeente Kollumerzwaag is een open en missionaire geloofsgemeenschap, eigentijds en toekomstgericht. Wij belijden ons geloof bewust in de voetsporen van de geloofstradities. Omdat onze predikant met emeritaat is gegaan zijn wij op zoek naar een fulltime predikant. De profielschets omschrijft wat de gemeente verwacht van een predikant en[…]

Coronamaatregelen zijn vervallen

In Nederland zijn nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie vervallen. Voor kerkdiensten betekent dit dat er geen beperkingen meer gelden. Wel blijft het hanteren van de basisregels belangrijk vanwege het hoge aantal besmettingen. Dit is in overeenstemming met het advies van onze Protestantse Kerk en[…]

Coronamaatregelen; Welkom zonder aanmelden

De kerkenraad heeft op 1 februari besloten dat aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst niet meer nodig is. Onze kerk biedt ruimte genoeg om te voldoen aan de basismaatregelen. De kerkenraad doet een beroep op iedereen die de kerkdienst bijwoont zich te houden aan deze maatregelen: De 1,5 meter[…]

Coronamaatregelen; na 18 december aanmelden verplicht

Het moderamen heeft zaterdagmorgen 18 december, vooruitlopend op de persconferentie, afspraken gemaakt over de kerkdiensten in de komende periode. Op vrijdagavond 24 december is er een digitale kerstnachtdienst, die wordt voorbereid door ds. Strietman, Bauke Hoekstra en een nog samen te stellen zanggroep uit de gemeente. Zaterdag is het Eerste[…]

Overdracht orgel op vrijdag 26 november

Het orgel in de Grutte Tsjerke in Kollumerzwaag is sinds begin januari 2021 buiten gebruik geweest vanwege groot onderhoud. Bij het Mense Ruiter orgel uit 1980 was dit na veertig jaar dienst ook wel nodig. Het instrument wordt naast de kerkdiensten intensief voor lessen gebruikt. Het onderhoud is uitgevoerd door[…]

Coronamaatregelen vanaf 2 november

Na de persconferentie van dinsdag 2 november was het duidelijk dat de regels weer strenger zouden worden. In overeenstemming met het advies van onze Protestantse Kerk en de Classis Fryslân houden we de volgende regels aan: door de hoofdingang naar binnen gaan. bij het lopen door de kerk een mondkapje[…]

Kerk Overstag

Op dinsdag 5 oktober maakte de kerkenraad kennis met Kerk Overstag en onze jongerenwerker Jesmar Jonker. Kerk Overstag werkt samen met kerken om volgende generaties te bereiken en zo de kerk toekomstbestendig te maken. Het doel van deze avond was het ontdekken wat onze gemeente hierin nodig heeft.Er werden vragen[…]

Aanmelden voor kerkdienst niet meer nodig

De Classis Fryslân heeft haar advies aan de kerken bijgesteld. Belangrijkste veranderingen zijn: De verplichte afstand van anderhalve meter verandert nu in ‘gepaste afstand’. De overheid blijft van ons vragen onze samenkomsten op verantwoorde wijze te blijven houden. Het virus is nog onder ons. Ook nu wij meer ruimte krijgen,[…]

100 kerkgangers welkom in de kerk – vanaf 27 juni

Vanaf zondag 27 juni zijn 100 kerkgangers welkom in de Grutte Tsjerke. Ook mag er weer in de kerk gezongen worden. In de Alde Tsjerke kunnen maximaal 50 kerkgangers een dienst bijwonen. Afspraken om een kerkdienst bij te wonen blijven ongewijzigd, net als het bezoeken van de kinderoppas en kindernevendienst.[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow