Kerk

Kerk

Kerkdiensten t/m 17 januari zonder kerkgangers

De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel van het moderamen om met ingang van zondag 20 december de kerkdiensten voorlopig weer zonder kerkgangers te houden. Tot en met zondag 17 januari 2021 zijn er alleen online diensten. De kerkdiensten zijn te beluisteren via kerkomroep en via kerkdienstgemist te volgen met[…]

Uitnodiging Heilig Avondmaal

Jezus roept Zijn gemeente op om het Heilig Avondmaal te vieren en om zo Zijn lijden en sterven, en onze bevrijding, te gedenken totdat Hij terugkomt. Nu was dat de afgelopen periode erg moeilijk geworden, om samen aan het Avondmaal te gaan. We mochten maar met erg weinig mensen samen[…]

AdventDigitaal

Heel veel activiteiten voor de komende maand hebben we moeten laten vervallen. Denk aan de interkerkelijke adventszangdienst en kerstnachtdienst. Of aan het zingen door het dorp op kerstmorgen. Wie betreurt dat niet? Alles gaat in de decembermaand dit jaar anders dan anders. Een kinderfeest als Sinterklaas gaat niet meer als[…]

Welkom in de kerk-vanaf 6 december

Na de persconferentie van 17 november jl. hebben moderamen en kerkrentmeesters het besluit genomen om op zondag 6 december de kerkdiensten weer op te starten. Bij de zondagse kerkdienst in de Grutte Tsjerke mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Vanaf 4 december kunt u zich op vrijdagavond aanmelden voor het[…]

Concert Simon Schoon 60 jaar organist

Het orgelconcert dat Simon Schoon op 31 oktober in Broek op Langedijk heeft gegeven ter gelegenheid van zijn jubileum ’60 jaar organist’ is terug te beluisteren. Op 1 september was Simon Schoon 60 jaar organist. Hij startte in 1960 bij de Christelijke Gereformeerde Kerk van Broek op Langedijk als assistent-organist.[…]

Update coronamaatregelen

Het kabinet heeft dinsdagavond 3 november een tijdelijk verzwaring van de gedeeltelijke lockdown afgekondigd. De extra maatregelen gelden voor twee weken. Het moderamen van onze gemeente heeft daarop besloten dat er de komende 2,5 week geen kerkelijke activiteiten plaats vinden. Kerkdiensten gaan wel door, maar zonder bezoekers. De diensten zijn[…]

Simon Schoon 60 jaar organist

Op 1 september was Simon Schoon 60 jaar organist. Hij startte in 1960 bij de Christelijke Gereformeerde Kerk van Broek op Langedijk als assistent-organist. Daarna was hij organist in Damwâld, Wommels en nu al bijna 16 jaar in Kollumerzwaag. Tijdens de kerkdienst van zondag 25 oktober werd stil gestaan bij[…]

Appostelapp nu beschikbaar voor collecte en aanmelden

Onze gemeente maakt vanaf nu gebruik van de Appostel app. Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. Met de app kunt u: een gift overmaken of wekelijks uw bijdrage voor de verschillende collectes doneren. vanaf vrijdagavond 21.00 uur aanmelden voor de kerkdienst van de volgende[…]

Welkom in de kerk – ventilatie

We zijn dankbaar dat we iedere week bij elkaar kunnen komen voor het vieren van de kerkdienst. Volgens de regels die tijdens Corona gelden moet de kerk tijdens de dienst worden geventileerd. De afgelopen weken hebben we hiervoor de glazen schuifdeuren geopend. Nu het kouder wordt is besloten deze deuren[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow