Simon Schoon 60 jaar organist

Simon Schoon 60 jaar organist

Op 1 september was Simon Schoon 60 jaar organist. Hij startte in 1960 bij de Christelijke Gereformeerde Kerk van Broek op Langedijk als assistent-organist. Daarna was hij organist in Damwâld, Wommels en nu al bijna 16 jaar in Kollumerzwaag.

Tijdens de kerkdienst van zondag 25 oktober werd stil gestaan bij dit jubileum. Aan hem werd, namens de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, het draaginsigne in Goud met Briljant toegekend. Tevens ontving hij een oorkonde en een boeket bloemen.

Op 31 oktober viert Simon Schoon het jubileum in een dienst in de kerk van Broek op Langedijk.

Bij RTV NOF zijn foto’s te zien van de overhandiging en is zijn verhaal te lezen.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow