Update coronamaatregelen

Update coronamaatregelen

Het kabinet heeft dinsdagavond 3 november een tijdelijk verzwaring van de gedeeltelijke lockdown afgekondigd. De extra maatregelen gelden voor twee weken.

Het moderamen van onze gemeente heeft daarop besloten dat er de komende 2,5 week geen kerkelijke activiteiten plaats vinden. Kerkdiensten gaan wel door, maar zonder bezoekers. De diensten zijn zoals inmiddels gebruikelijk te volgen via geluid en beeld.

Dit houdt in dat bij de diensten van woensdag 4 november (Dankdag) en de zondagdiensten van 8 en 15 november geen gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Het optreden van Samoosara van 8 november wordt uitgesteld.

De zondagdiensten van 22 en 29 november staan in het teken van het herdenken van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens deze diensten zijn alleen familieleden van de te herdenken overledenen aanwezig. Coördinatie hiervan verloopt via de scriba.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow