Welkom in de kerk – ventilatie

Welkom in de kerk – ventilatie

We zijn dankbaar dat we iedere week bij elkaar kunnen komen voor het vieren van de kerkdienst. Volgens de regels die tijdens Corona gelden moet de kerk tijdens de dienst worden geventileerd.

De afgelopen weken hebben we hiervoor de glazen schuifdeuren geopend. Nu het kouder wordt is besloten deze deuren tijdens de dienst gesloten te houden, zodat we tijdens de dienst warmer kunnen zitten.

Om toch een goede ventilatie te behouden is besloten tijdens de dienst de deuren van de kerkzaal die naar de trap leiden open te zetten. Daarnaast wordt de deur van de kerkzaal naar de consistorie geopend.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow