Actie Kerkbalans; Samen voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans; Samen voor de kerk van morgen

Zoals we gewend zijn houden we ook dit jaar weer Actie Kerkbalans. Deze wordt gehouden van 15 tot 29 januari.

Door het coronavirus leven we in een tijd van spanning en onzekerheid. Juist nu is het van belang dat de kerk een actieve geloofsgemeenschap is waar gemeenteleden elkaar blijven ontmoeten in (online) vieringen. Daarnaast mogen we elkaar blijven bemoedigen en inspireren door de verkondiging van het goede nieuw van de bijbel.

Samen kerk zijn betekent samen de lasten dragen.

Mogen we ook dit jaar weer rekenen op uw bijdrage?

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow