Kerkbalans

Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2024

In januari is het zover: tijd voor Actie Kerkbalans. Wij vragen al onze leden een bijdrage te geven voor onze gemeente. Ook uw en jouw steun is nodig om te kunnen blijven bestaan. U/jij geeft toch ook? De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27[…]

Actie Kerkbalans 2023

In januari is het zover: tijd voor Actie Kerkbalans. Wij vragen al onze leden een bijdrage te geven voor onze gemeente. Ook uw en jouw steun is nodig om te kunnen blijven bestaan. U/jij geeft toch ook? Tussen 14 en 28 januari ontvangen al onze leden een brief met het[…]

Actie Kerkbalans; Samen voor de kerk van morgen

Zoals we gewend zijn houden we ook dit jaar weer Actie Kerkbalans. Deze wordt gehouden van 15 tot 29 januari. Door het coronavirus leven we in een tijd van spanning en onzekerheid. Juist nu is het van belang dat de kerk een actieve geloofsgemeenschap is waar gemeenteleden elkaar blijven ontmoeten[…]

Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Van 16 tot 30 januari 2021 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Door het coronavirus leven we in een tijd van spanning en onzekerheid. Juist nu is het van belang dat de kerk een actieve geloofsgemeenschap is waar gemeenteleden elkaar blijven ontmoeten in (online) vieringen. Daarnaast mogen we elkaar blijven[…]

Actie Kerkbalans 2019: Kerk zijn we samen

Van 19 januari tot 2 februari 2019 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Actie kerkbalans is ieder jaar weer belangrijk. Mede door de opbrengst van deze collecte kunnen we het kerkenwerk draaiende houden. Mogen we ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen? Kerkbalans is een gezamenlijke actie van verschillende[…]

Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk

Op het moment dat wij als Kerkrentmeesters proberen vooruit te kijken naar 2018, dan doen we dat allereerst vanuit dankbaarheid. Want in het afgelopen jaar mochten we er wéér in slagen om de kerkelijk-financiële touwtjes aan elkaar te knopen. Dank aan de Heer! Voor de campagne van 2018 is het[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow