Actie Kerkbalans 2023

Actie Kerkbalans 2023

In januari is het zover: tijd voor Actie Kerkbalans. Wij vragen al onze leden een bijdrage te geven voor onze gemeente. Ook uw en jouw steun is nodig om te kunnen blijven bestaan. U/jij geeft toch ook?

Tussen 14 en 28 januari ontvangen al onze leden een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op je/u mogen rekenen!

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow