Onderhoud en verbouw pastorie en de Boei

Onderhoud en verbouw pastorie en de Boei

De afgelopen maanden heeft het College Kerkrentmeesters onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor onderhoud/verbouw van de pastorie (Foarwei 99) en de Boei. Hierbij is gebruikt gemaakt van de kennis die enkele gemeenteleden hebben over energiebewust (ver)bouwen. De plannen van deze zogenaamde Bouwcommissie zijn besproken op de gemeenteavond van 17 april 2023. De aanwezige gemeenteleden stemden in met de verbouwplannen en de bekostiging hiervan.

Om de kosten van onderhoud/verbouw te drukken willen we graag gebruik maken van vrijwilligers die een steentje bij kunnen dragen. Gedacht kan worden aan lichte sloopwerkzaamheden, het verwijderen van behang, opruimwerkzaamheden.

De exacte startdatum van de werkzaamheden is op dit moment nog niet bekend. We hopen op korte termijn te kunnen beginnen.

Steek je graag de handen uit de mouwen en wil je duidelijk het verschil maken? Dan zijn we op zoek naar jou! Je kunt je aanmelden bij Gerke Veenstra (Tel: 0653486650) of Drewes Uitterdijk (Tel: 0653427140)

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow