Plannen voor plaatsen camera’s in Grutte Tsjerke

Plannen voor plaatsen camera’s in Grutte Tsjerke

Uit de persconferentie van minister-president Rutte is duidelijk geworden dat het tot 1 september 2020 verboden is samenkomsten, waaronder kerkdiensten, te organiseren. Of na deze datum weer kerkdiensten gehouden mogen worden is op dit moment nog onduidelijk.

Vanuit de Grutte Tsjerke wordt iedere zondag een dienst uitgezonden via de Kerkomroep. We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die geboden worden om op deze manier het evangelie te verspreiden.

In veel kerken in onze omgeving wordt gebruik gemaakt van camerabeelden. Op deze manier wordt het mogelijk op een aansprekende en levendige manier kerkdiensten te verzorgen.

Voor de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag ligt hier een taak. De kerkenraad heeft daarom besloten in de Grutte Tsjerke camera’s te installeren die het mogelijk maken de diensten met beeld uit te zenden. Deze diensten kunnen op verschillende manieren worden bekeken, onder andere via een (afgesloten) YouTube-kanaal. Daarnaast blijft het voor de gemeenteleden die gebruik maken van de kerkomroep mogelijk om op die manier de diensten te volgen. Binnen de regels van de AVG is het mogelijk beelden uit te zenden.

Voor het dekken van de kosten van de aanschaf van camera’s en beamers wordt een actie gehouden. Het is nog niet bekend wanneer de camera’s worden geplaatst.

Gemeenteleden worden via de nieuwsbrief, Tsjerkepraat en de website op de hoogte gehouden van de plaatsing van de camera’s en de actie die wordt gehouden.

We hopen dat de maatregelen rond het Coronavirus van tijdelijke aard zijn. Het gebruik maken van camera’s biedt ook ná Corona volop mogelijkheden, zodat we de komende jaren vooruit kunnen.

Met een groet van de Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow