1e advent; Wie maakt het licht?

1e advent; Wie maakt het licht?

Het thema van het adventsproject van de kindernevendienst is “Geef licht”.
Dat is een gebed en een aansporing tegelijk.
We bidden God om licht in ons leven.
We weten dat we ook geroepen zijn om licht te geven aan andere mensen in de wereld om ons heen.

We volgen deze weken de profeet Micha.
Hij leefde ruim 700 v. Chr.. Hij waarschuwde de mensen dat het verkeerd met hen zou aflopen omdat ze verkeerde dingen deden.
Maar hij verkondigde ook de blijde boodschap, dat er uit Bethlehem iemand voort zou komen die over Israël zal heersen.

In deze weken bekijken we elke zondag een raamposter. Hierop zien we o.a. Micha en de mensen die hij de opdracht geeft om licht te geven.

Het thema van de 1e zondag is “Wie maakt het licht?”

Als het donker is doen we een lichtje aan.
De mensen in Jeruzalem leven in het donker. Ze zijn bang voor de vijanden, bang om te verliezen wat ze hebben.
God wil ze laten weten dat het weer licht wordt.
Maar dan moeten ze zelf wel het licht aan doen.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow