Aanmelden voor kindernevendienst

Aanmelden voor kindernevendienst

We mogen nu al een aantal weken weer naar de kerk en ook de kindernevendienst draait weer mee. Om de kerkdienst bij te wonen is het nodig om je op te geven.
Voor de kindernevendienst gold dit niet, maar we merken nu toch dat we het wel prettig vinden als we een indicatie hebben hoeveel kinderen we kunnen verwachten.

Graag vragen we jullie vanaf heden ook de kinderen aan te melden.
Dit kan tot vrijdagavond 21.00 uur bij Annet van der Heide, 06-40199494.
Natuurlijk blijft uw kind welkom als u vergeten bent om aan te melden, maar zo proberen we als leiding beter te kunnen inspelen op het aantal, leeftijdsgroep etc.

Alvast bedankt,
de kindernevendienstleiding

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow