Adventsproject 2020 kindernevendienst

Adventsproject 2020 kindernevendienst

In de adventstijd zijn de kinderen van de kindernevendienst bezig met het project Ik zie toekomst in jou.

In de bijbelse geschiedenissen op weg naar Kerst laat God zien welke toekomst Hij voor ogen heeft voor de wereld en hoe Hij die gaat realiseren. Hij doet dat door Zijn engelen naar de wereld te sturen met Zijn boodschap.

Engelen zijn Gods dienaren en zijn zo ook als een spiegel voor de mensen. Als wij luisteren naar de boodschap van engelen, merken we dat die niet alleen voor Zacharias, Maria, Jozef en de herders bedoeld is.

Wij zien Gods wil, Gods plan om Zijn Koninkrijk te laten komen, ook in ons leven. God helpt ons om vanuit verschillende perspectieven Zijn liefde in Christus te zien, beter te begrijpen en erin te geloven.

zondag 29 november – spiegel van belofte
zondag 6 december – spiegel van liefde
zondag 13 december – spiegel van anders zien
zondag 20 december – spiegel van geloof
vrijdag 25 december – spiegel van vreugde

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow