Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Van 16 tot 30 januari 2021 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.

Door het coronavirus leven we in een tijd van spanning en onzekerheid. Juist nu is het van belang dat de kerk een actieve geloofsgemeenschap is waar gemeenteleden elkaar blijven ontmoeten in (online) vieringen. Daarnaast mogen we elkaar blijven bemoedigen en inspireren door de verkondiging van het goede nieuws van de bijbel.

Samen kerk zijn betekent samen de lasten dragen.
Mogen we ook dit jaar weer rekenen op uw bijdrage?

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van verschillende kerkgenootschappen. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari naar vermogen te geven voor hun plaatselijke kerk. Kerkbalans, een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving. De kerk is uw bijdrage waard.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow