Actie Kerkbalans 2019: Kerk zijn we samen

Actie Kerkbalans 2019: Kerk zijn we samen

Van 19 januari tot 2 februari 2019 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.

Actie kerkbalans is ieder jaar weer belangrijk. Mede door de opbrengst van deze collecte kunnen we het kerkenwerk draaiende houden.

Mogen we ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen?

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van verschillende kerkgenootschappen. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari naar vermogen te geven voor hun plaatselijke kerk. Kerkbalans, een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving. De kerk is uw bijdrage waard.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow