Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk

Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk

Op het moment dat wij als Kerkrentmeesters proberen vooruit te kijken naar 2018, dan doen we dat allereerst vanuit dankbaarheid. Want in het afgelopen jaar mochten we er wéér in slagen om de kerkelijk-financiële touwtjes aan elkaar te knopen. Dank aan de Heer!

Voor de campagne van 2018 is het thema Geef voor je kerk. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker “ieder voor zich” lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Deze verbinding kan niet in stand worden gehouden zonder uw financiële steun.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van verschillende kerkgenootschappen. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari naar vermogen te geven voor hun plaatselijke kerk. Kerkbalans, een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving. De kerk is uw bijdrage waard.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow