Fietsen voor de inwoners van Lushnje (Albanië) – deel 2

Fietsen voor de inwoners van Lushnje (Albanië) – deel 2

Wat een kleine oproep te weeg brengt….

Na mijn reis naar Lushnje (Albanië) heb ik via Tsjerkepraat, nieuwsbrief en de website een oproep gedaan fietsen te doneren aan de inwoners van Lushnje. Tot mijn grote verrassing werden in korte tijd 11 fietsen aangeboden. Onvoorstelbaar.

Daarnaast kreeg ik van een groep gemeenteleden bericht dat ze graag mee willen doen aan de fietsenactie. Een gemeentelid stelt haar garage beschikbaar voor het inzamelen van de fietsen. Ook de kinderen van de Stapstien dragen hun steentje bij door de opbrengst van het Zendingsgeld van de maand december te schenken. Daarnaast is er een gift binnengekomen.
Inmiddels zijn de eerste 4 fietsen onderweg naar Lushnje. De verwachting is dat de fietsen halverwege januari 2019 op de plaats van bestemming aankomen.

Meri en Irma (voorgangers van de Mozaiek Kerk in Lushnje) wachten in spanning het transport af. Ze hebben me laten weten ontzettend dankbaar te zijn voor alles wat voor hen wordt gedaan. Namens hen, maar zeker ook namens mezelf, wil ik een ieder hartelijk bedanken voor het ondersteunen van deze actie.

Jantsje Wijma

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow