Helpt u mee.. het ‘Light House’ in Karata, Zuid-Afrika te realiseren

Helpt u mee.. het ‘Light House’ in Karata, Zuid-Afrika te realiseren

Niet zomaar een droom…
Halverwege 2014 werd Theo, tijdens een week van bidden en vasten, wakker met een beeld in zijn hoofd van een afgebrand huis. Dit huis stond in Karatara, een plattelandsdorp in de omgeving van Knysna. Bij het wakker worden kreeg Theo direct het woord “jeugdcentrum” in gedachten. Na navraag te hebben gedaan bij diverse mensen en bij de gemeente leek het ogenschijnlijk onmogelijk om die grond in bezit te krijgen. Er waren ons al 60 tot 70 mensen voorgegaan. We hebben de plannen 2 jaar geparkeerd, maar het heeft ons echter nooit losgelaten. Vorig jaar is Theo tot drie keer toe door mensen aangesproken dat hij zijn droom werkelijkheid kon maken door er actie in te ondernemen. Deze mensen wisten niets van de droom en het afgebrande huis af. Begin 2017 zijn we weer in gesprek gegaan met de gemeente. Het nieuwe raadslid, dat verantwoordelijk is voor Karatara, was direct enthousiast over onze plannen. In november 2017 hebben we het huurcontract voor de grond gekregen en we hopen de grond in de eerste helft van 2018 door koop in bezit te krijgen. Wij geloven dat het nu de tijd is om deze droom waarheid te laten worden. We hebben een goed bestuur en een stichtingsstatus in Zuid-Afrika. We kennen de omgeving goed en hebben in de afgelopen jaren goede contacten met gelijkgestemde organisaties gelegd.

Problematiek…
De problematiek in de plattelandsgebieden rondom Knysna is complex. De dorpen, vanuit de historie arme bosbouwwerkers-dorpen, zijn voor een groot deel verpauperd. Er is weinig werk, veel drank- en drugsgebruik, seksueel misbruik, armoede en kinderen zijn al vroeg seksueel actief. Deze problematiek gaat van generatie op generatie door, door de verkeerde keuzes die ouders en hun kinderen maken.

Geen tijd te verliezen…
Wij zien een positieve verandering bij kinderen en jongeren waar wij mee werken. Zij zijn bereid om betere keuzes voor hun toekomst te maken dan hun ouders hebben gedaan. Het gevaar is dat zij onder druk van hun vrienden weer vervallen in het “oude” gedragspatroon. Daarom hebben wij voor ons werk een veilige, vaste plek nodig waar wij deze kinderen en jongeren regelmatig kunnen ontmoeten. In dit “Light House”, zoals het centrum zal gaan heten, kunnen wij hen door programma’s, informeel contact en coaching motiveren de juiste keuzes te maken. Op die manier kunnen wij ze begeleiden zoals Jezus de opdracht gaf: “maak discipelen, … en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb” zodat ze een goede toekomst tegemoet gaan.

Samen bouwen…
U kunt ons helpen het Light House zo spoedig mogelijk te realiseren door een donatie te doen. Zo bouwen we samen aan de toekomst van de kinderen en jongeren van Zuid-Afrika.

Baie dankie,
Theo en Jinke de Jong
Good News ZA

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow